Підготовка водіїв і операторів ПК шкіл Васильківського району

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ

15.16 та 18 травня в усній формі проводиться екзамен кваліфікаційнийЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ


Білет№1

1 Поняття інформації. Властивості. Форми та засоби зберігання .Передача. Протоколи обміну. Види носіїв інформації. 2 Електронні таблиці MS 2.EXСEL. Можливості форматування клітинок таблиці. Приклади.

3 Практичне завдання на опрацювання тексту за допомогою текстового редактора MS WORD.Білет№2

1 Принципи розміщення інформації на магнітних дисках. Форматування дисків. Де фрагментація диску ,перевірка диску на наявність логічних та фізичних помилок.

2 Запити при роботі з базами даних MS ACCESS. Призначення та основні типи. Приклади .

3 Практичне завдання на виконання розрахунків у середовищі електронних таблиць MS EXCEL.Білет№3

1 Електронна пошта. Принципи функціонування електронної пошти. Програма Outlook Express для роботи з електронною поштою. Правила утворення електронної адреси.

2 Електронні таблиці. Середовище табличного процесора MS EXCEL та основні його елементи. Подання даних в електронних таблицях. Введення текстів , чисел і формул.

3 Практичне завдання на опрацювання графічної інформації середовищі графічного редактора.Білет№4

1 Основні складові апаратної частини інформаційної систем та їх функціональне та їх призначення.

2 Текстовий редактор MS WORD. Основні можливості форматування тексту. Приклади.

3 практичне завдання та виконання розрахунків у середовищі електронних таблиць MS EXCELБілет№5

1 Операційна система комп’ютера. Основної функції операційної системи Windows.

2 Текстовий редактор MS WORD. Основні можливості форматування тексту. Приклади.

3 Практичні завдання на створення та редагування реляційної бази даних MS Access.Білет№6

1 Основні характеристики ПК. Функціональна схема комп’ютер. Магістрального-модульний принцип будови комп’ютера.

2 Електронні таблиці MS EXCEL. Числові формати, особливості використання. Приклади.

3 Практичне завдання на опрацювання тексту за допомогою текстового редактора MS WORD.Білет№7

1 Провідник операційної системи WINDOWS, основні правила роботи з файлами каталогами. Прикладами.

2 Бази даних та їх типи. Системи управління базами даних. Призначення та основні функції MS Access.

3 Практичне завдання введення даних і створювання діаграм в середовищі електронних таблиць MS EXCEL.Білет№8

1 Запам’ятовуючі пристрої комп’ютера та їх основні характеристики. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючих пристроїв.

2 Електронні таблиці MS EXCEL. Графічне представлення даних. Типи діаграм. Створення діаграм. Приклади.

3 Практичне завдання та створювання презентації в середовищі MS Power Point.Білет№9

1 Архівація файлів. Призначення та основні функції програм – архіваторів. Робота з програмами - архіваторами WINZIP та WINRAR.

2 Системи опрацювання графічних зображень. Призначення та основні функції MS Paint. Створення і редагування графічних зображень за допомогою графічного редактора .

3 Практичне завдання на створення реляційної бази даних в MS Access.Білет№10

1 Поняття файлів. Каталоги і підкаталоги (папки). Шлях до файлу. Основні команди операційної системи Windows’98 для роботи з файлами. Приклади.

2 Робити з таблицями в реальних базах даних: створення структури записів, заповнененя даними, редагування, введення даних. Конструктор та майстер таблиць.

3 Практичне завдання та опрацювання тексту за допомогою текстового редактора MS WORD.

Білет№11

1 Пошук файлів та папок у середовищі Операційної системи WINDOWS

2 Впорядкування даних у середовищі електронних таблиць MS EXCEL.

3 Практичне завдання форматування тексту в середовищі текстового редактора MS WORD.Білет№12

1 Поняття про комп’ютерні віруси. Антивірусні програми, принципи роботи. Профілактика зараження вірусами.

2 MS Power Point. Можливості використання анімації при створенні презентацій. Приклади.

3 Практичне завдання на створення запиту на пошук потрібної інформації в базі даних MS ACCESS.Білет№13

1 Етапи ров’язування задачі з використанням комп’ютера. Поняття інформаційної моделі задачі. Обов’язки оператора.

2 СУБД MS ACCESS.Форми. Звіти. Створення форм для введення даних. Створення звітів.

3 Практичне завдання на створення презентацій в середовищі MS Power Point.Білет№14

1 Операційна система Windows: вікна, ярлики, їх властивості. Робочий стіл та йогопараметри.

2 Системи опрацювання текстів. Призначення, основні функції тестових редакторів.Середовище текстового редактора MS WORD. Режим роботи. 3 Практичне завдання на введення даних і обчислення в середовищі електронних таблиць MS EXCEL.Білет№15

1 Функції операційної системи. Системне та прикладне програмне забезпечення.

2 СУБД MS Access. Впорядкування бази даних за деякими параметрами. Пошук записів у базі даних. Фільтрація даних.

3 Практичне завдання на опрацювання тексту за допомогою текстового редактора MS WORD.Білет№16

1 Основні інформаційні процеси: пошук, збирання, передавання, збереження, використання інформації. Захист інформації.

2 Пакет MS Office. Склад, можливості обміну між програмами пакету.

3 Практичне завдання на створення та редагування реляційної бази даних.Білет№17

1 Комп’ютерні мережі. Типи мереж. Принципи використання. Апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж.

2 Основні можливості текстового редактора MS WORD по оформленню документа та підготовці його до друку.

3 Практичне завдання на введення даних та обчислення в середовищі електронних таблиць MS ЕXCEL.Білет №18

1 Кодування та форми подання інформації в комп’ютері.

2 Можливості форматування абзаців у середовищі текстового редактора MS WORD.

3 Практичне завдання на створення та редагування реляційної бази даних MS ACCESS>Білет№19

1 Основні послуги глобальної мережі Інтернет. Принципи пошуку інформації за допомогою глобальної мережі.

2 Обчислення в середовищі електронних таблиць MS EXCEL Робота з функціями. Математичні., статистичні та логічні функції.

3 Практичне завдання на форматування абзаців текстового документа в середовищі текстового редактора SWORD.Білет№20

1 Глобальна мережа Інтернет. Принципи функціонування глобальної мережі. Програма Intenet Explorer.

2 Текстовий редактор MS WORD. Створення та редагування таблиць. Приклади.

3 Практичне завдання на введення даних і обчислення в середовищі електронних таблиць MS EXCEL.Создан 11 мая 2013