Підготовка водіїв і операторів ПК шкіл Васильківського району

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ 15.16 та 18 травня в усній формі проводиться екзамен кваліфікаційний
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ Білет№1 1 Поняття інформації. Властивості. Форми та засоби зберігання .Передача. Протоколи обміну. Види носіїв інформації. 2 Електронні таблиці MS 2.EXСEL. Можливості форматування клітинок таблиці. Приклади. 3 Практичне завдання на опрацювання тексту за допомогою текстового редактора MS WORD. Білет№2 1 Принципи розміщення інформації на магнітних дисках. Форматування дисків. Де фрагментація диску ...
11 мая 2013 {3079 просмотров}